İş Ortakları Uyum Yükümlülükleri

 • Ürün ve Hizmetlerinin satışında, kullanımı ve lisanslanmasına ilişkin gerçek ve eksiksiz muhasebe kayıtları tutulur. Yasa dışı faaliyetler, kişisel kullanım veya herhangi bir amaçla "yan fonlar", "kayıt dışı fonlar", "gizli fonlar" veya nakit rezervlerini gösteren elektronik tablolar gibi açıklanmamış veya kaydedilmemiş şirket fonlarını oluşturmamak veya kullanmamak önemlidir.
 • Aşağıdakiler de dahil olmak üzere, iş yaptığınız ülkeden bağımsız olarak küresel ticaret yasalarına uyulur.
  • Tüm ihracat ve yeniden ihracat lisanslarının gerekliliklerini alınır.
  • Son kullanıcıların kısıtlı olup olmadığı ilgili listelerden taranır.
  • ABD'nin yaptırım uyguladığı bireyler, kuruluşlar, ülkeler veya bölgeler (Kuzey Kore, Küba, İran, Sudan, Suriye, Kırım, Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgeleri
  • dahil) tarafından iş yapılmaması sağlanır.
  • Son kullanıcıların ve onlarla işbirliği yapan üçüncü tarafların bu yükümlülüklere uyması sağlanır.
 • İş yaptığımız ülkeye bakılmaksızın, ABD Yurtdışı Yolsuzluk Uygulamaları Yasası ve Birleşik Krallık
  • Rüşvet Yasası dahil olmak üzere ilgili tüm Yolsuzlukla Mücadele Yasalarına uyulur ve:
  • Yolsuzlukla mücadele politikalarını, prosedürlerini ve iç kontrollerini sürdürmek, izlemek
  • ve uygulamak ve talep üzerine bu tür belgelerin kopyalarını sağlanır.
  • Üçüncü taraflara ilişkin risk bazlı durum tespiti yürütülür.
  • Gerektiği şekilde ve Yolsuzlukla Mücadele Yasaları ile MDF şart ve koşullarına uygun olarak makul hediyeler ve ağırlama sağlanır.
  • Atanan tüm eğitimlerin tamamlanması sağlanır.
  • İş kazanmak için asla doğrudan veya üçüncü bir taraf aracılığıyla rüşvet teklif edilmez.

İlgili Kaynaklar:

✓ General U.S. Compliance Program Guidance

✓ BIS Elements of an Effective Compliance Program: (including licensing guidance,

recordkeeping, audits, etc.)

https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/pdfs/1641-ecp/file

✓ OFAC Framework for an Effective Sanctions Compliance Program

https://home.treasury.gov/system/files/126/framework_ofac_cc.pdf

✓ DOJ Evaluation of an Effective Compliance Program

https://www.justice.gov/criminal-

fraud/page/file/937501/download#:~:text=A%20well%2Ddesigned%20compliance%20program

%20should%20include%20comprehensive%20due%20diligence,program%20structures%20and

%20internal%20controls

✓ Anti-Boycott
✓ Office of Antiboycott Compliance (OAC)

✓ Competition Law:
✓ Federal Trade Commission, Guide to Antitrust Laws

✓ European Commission, Overview of Competition Laws
Neye İhtiyacınız Var?

Neye İhtiyacınız Var?